Reglament

          
Trail del Corredor Montnegre
5a edició / 29 Setembre 2019
Reglament

-La Kom, Trail del Corredor Montnegre, és una cursa per muntanya oberta a tota persona a partir de divuit anys d’edat o a partir de catorze anys d’edat sota la responsabilitat d’un adult que l’acompanyi i amb l’autorització paterna corresponent, que té com a objectiu conèixer una part de l’entorn de Llinars del Vallès i del Parc Natural del Corredor Montnegre.

-Hi ha dos recorreguts circulars, la mitja Kom 21 de Llinars del Vallès al Santuari del Corredor i tornar, amb una distància de 21,2 quilòmetres (desnivell 673 m) i un mes curt Kom 11 de 10,9 quilòmetres (desnivell 278 m).  Estarà senyalitzat en la seva totalitat amb cintes de plàstic i comptarà amb l’assistència de personal de l’organització en punts i cruïlles del recorregut conflictius o amb possibilitat de pèrdua.

- La sortida es farà a la Plaça dels Països Catalans, davant el Pavelló Esportiu de Llinars del Vallès, i es donarà de la Kom 21 a les 9:00 hores i de la Kom 11 a les 10:00 hores del matí  L’arribada serà al mateix lloc i restarà oberta fins a les 13:00 hores amb un temps màxim per a realitzar la totalitat de la cursa de 4 hores.

-Per participar a la cursa s’haurà de fer la inscripció omplint les dades sol·licitades per l’organització i es podrà fer anticipadament a través d’Internet amb pagament només amb targeta de dèbit o crèdit, a la secretaria del Cellv nomes per socis en horari d’atenció al públic (dissabte de 18h a 20h) amb pagament només en efectiu o el mateix dia de la cursa diumenge 29 de Setembre de 7h a 8:30h amb pagament només en efectiu.

-Els preus de la inscripcions seran segons la taula adjunta. Les inscripcions anticipades per internet tenen dos preus en funció si la inscripció es fa abans o després del dia 1 de Setembre. Els Socis i Sòcies del Cellv és ha de fer l’inscripció únicament a la secretaria del Cellv perque si la fan a través d’Internet o al mateix dia NO es podran beneficiar del descompte.

      

Cursa
Preu inscripció
Federats
No federats
Mateix dia
Socis CELLV
KOM 21
Fins 1 Setembre
19
21
26
19
KOM 21
A patir de 2 Setembre
21
23
26
19
KOM 11
Fins 1 Setembre
16
18
23
16
KOM 11
A patir de 2 Setembre
18
20
23
16

-La Kom, Trail del Corredor Montnegre està limitada a 450 participants. Un cop s’hagi arribat al límit d’inscripcions quedaran tancades tant anticipadament per Internet com el mateix dia.

-El preu de la inscripció inclou el cronometratge, avituallaments líquids i sòlids durant el recorregut, esmorzar de pa amb tomàquet, botifarra i begudes, samarreta de la cursa, obsequis per a tots els participants, assegurança d’accidents i de responsabilitat civil, servei de dutxa, servei de fisioteràpia, guarda-roba i assistència sanitària de la Creu Roja.

-S’establira la categoria masculina i femenina amb podi i trofeus pels tres primers classificats del la KOM 21 i KOM 11.  A més, s’establira les categories masculina i femenina local de Llinars del Vallès amb premi per al primer classificat (primer local que no hi ha quedat entre els tres primers de la cursa) i trofeu per al club que tingui mes inscrits a la cursa

-Per recollir el dorsal i el full de ruta és imprescindible (imprès o pel mòbil) presentar el Tiquet Accés que és el resguard d’inscripció. El Tiquet Accés s’enviarà per correu electrònic un cop formalitzada la inscripció. En el cas de menors de divuit anys també caldrà presentar l’autorització paterna. Per recollir el dorsal i el full de ruta d’altres participants és imprescindible presentar el Tiquet Accés del participant en qüestió més l’autorització de recollida del participant inscrit o una còpia del seu D.N.I.

-Cal dur sempre el dorsal visible, sense doblegar ni retallar, col·locat obligatòriament en el pit per la bona lectura. 

-Cal que tots els participants estiguin degudament entrenats per realitzar la Kom, Trail del Corredor Montnegre, essent ells mateixos els únics responsables del seu estat de forma, així com dels problemes mèdics que se’n puguin derivar. En cas d’abandonament s’ha de comunicar al punt de control o al personal de l’organització més proper i l’organització no es compromet al trasllat del participant. En cas d’emergències o qualsevol incidència s’ha de comunicar al telèfon de l’organització 603402431.

-ÉS D’OBLIGACIÓ QUE TOTS ELS PARTICIPANTS A LA KOM, TRAIL DEL CORREDOR MONTNEGRE PORTIN TELÈFON MÒBIL I FUNCIONI CORRECTAMENT.

-L’organització no es fa responsable dels danys que pugui causar els participants a d’altres corredors, a ells mateixos o a terceres persones.
L’organització no es fa responsable dels objectes que es perdin durant el transcurs de la cursa exceptuant els dipositats al servei de guarda-roba de la pròpia organització.

-La pluja o altres inclemències del temps no seran motiu de suspensió de la cursa, però l’organització es reserva el dret de suspendre-la o modificar-ne algun aspecte del recorregut i organització si ho creu convenient i/o necessari.

-L’ORGANITZACIÓ DE LA KOM, TRAIL DEL CORREDOR MONTNEGRE ES RESERVA EL DRET D’ADMISSIÓ DELS PARTICIPANTS.

-NO ES PODRÀ PARTICIPAR A LA KOM, TRAIL DEL CORREDOR MONTNEGRE AMB GOS O QUALSEVOL ALTRE ANIMAL DE COMPANYIA.

-Tots els participants de la cursa gaudiran d’una assegurança d’accidents i d’una assegurança de responsabilitat civil. L’organització no es farà responsable dels accidents o danys que es puguin rebre o produir als participants i no estiguin garantits per les assegurances corresponents.

L’organització de la Kom, Trail del Corredor Montnegre es desvincula i desqualificarà a tots els participants que no hagin fet la totalitat del recorregut i no hagin passat pels controls de pas establerts o superin l’hora límit d’arribada que serà les 13h del migdia i no respectin les indicacions donades per a qualsevol membre de l’organització.

-Serà motiu de desqualificació immediata i pèrdua dels drets d’inscripció el participant que faci foc, fumi durant el transcurs de tota la cursa, malmeti el medi natural, llenci les deixalles fora de les zones especialment habilitades i no respecti les normes del Parc Natural del Corredor Montnegre així com de l’Ajuntament de Llinars del Vallès i de la pròpia organització.

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 3 desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que faciliteu en el moment de fer la inscripció a la Kom, Trail del Corredor Montnegre, seran objecte de tractament i s’inclouran en un fitxer, del qual és responsable el Centre Excursionista Llinars del Vallès, declarat i inscrit a la Agencia Española de Protección de Datos, i té com a finalitat la gestió i utilització d’aquestes dades i l’enviament d’informació per correu postal i electrònic. L’interessat té dret a conèixer la informació de caràcter personal recopilada i, si s’escau, a la seva rectificació, oposició i cancel·lació dins del marc establert a la Llei esmentada, dirigint-se al Centre Excursionista Llinars del Vallès, Plaça dels Països Catalans s/n 08450 Llinars del Vallès.

-D’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, el fet de fer la inscripció a la Kom, Trail del Corredor Montnegre doneu el consentiment i autoritzeu al Centre Excursionista Llinars del Vallès per l’ús i difusió de la imatge del participant en mitjans de comunicació, xarxes socials, pàgina web, publicacions, activitats i publicitat que generi el Centre Excursionista Llinars del Vallès.

-EL FET D’INSCRIURE’S I PARTICIPAR A LA KOM, TRAIL DEL CORREDOR MONTNEGRE SUPOSA LA TOTAL ACCEPTACIÓ D’AQUESTES BASES. QUALSEVOL ALTRE CAS QUE NO ESTIGUI CONTEMPLAT EN AQUESTES BASES SERÀ RESOLT PER L’ORGANITZACIÓ.